Trochu slov o vzniku společnosti


Společnost byla privatizována k datu 1. 4. 1993. Využila příznivé situace na světových trzích a postupně navyšovala objem výroby vlnařských tkanin z výchozích 1,7 mil. metrů až na 2,7 mil metrů v roce 2000. Vyšší využití vlastních výrobních kapacit umožňovalo tlumit růst výrobních nákladů růstem produktivity a společnost úspěšně konkurovala jiným textilním výrobcům. Objem výroby se tak dostal na samou hranici kapacitních možností společnosti a bez rozsáhlých investic nebylo reálné jej nadále zvyšovat.

Nové investice realizované v roce 2000 proto byly zaměřeny na snížení vlastních výrobních nákladů a rozšíření nabídky společnosti jak ve vlnařských tkaninách, tak i v oblasti služeb. S investičním nákladem více jak 100 mil. Kč byla koncem tohoto roku uvedena do provozu nová, velmi moderní barevna. Kapacita barevny byla záměrně vybudována nejen pro potřeby vlastní výroby, ale i pro poptávku mzdového barvení od ostatních odběratelů. Investici předcházela hluboká marketingová analýza a zkušenost z vlastního velmi obtížného zajišťování kooperačního barvení pro potřebu naší výroby.

Na další rozvoj společnosti se velmi negativně projevil teroristický útok na USA v roce 2001, kam jsme exportovali téměř 50% naší produkce. Společně s posilováním české koruny vůči zahraničním měnám se začala výrazně zhoršovat naše exportní schopnost, bylo zřejmé, že udržet cenovou konkurenceschopnost při výrobě vlastních tkanin bude nadále velmi obtížné a že vlastní výroba vlnařských tkanin bude postupně klesat.

Investice do barevny umožnila výrazné rozšíření sortimentní nabídky výrobků a získání velmi prestižních zakázek pro americký a kanadský letecký průmysl, českou a slovenskou policii a armádu, České Dráhy, a celou řadu dalších významných zakázek. Ani tyto zakázky však nezabránily postupnému útlumu vlastní výroby. V roce 2004 již společnost vyráběla 1.8 mil. metrů a v roce 2007 1 mil. metrů. Objem výroby vlnařských tkanin se potupně snižoval, naproti tomu rostl objem kooperací, zejména barvení pro cizí odběratele. Bylo to dáno tím, že jsme měli velké zkušenosti se vzorováním nových barev pro nejrůznější materiálové manipulace, což bylo nutnou podmínkou pro operativní tvorbu vlastních módních kolekcí, kterými se společnost prezentovala. Díky tomu jsme byli schopni velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků v oblasti barvení a přizpůsobit se jejich požadavkům. Velmi dobré technologické vybavení barevny umožnilo poskytovat zákazníkům velice dobrý servis a přesně respektovat požadavky zákazníků z hlediska obarveného množství. Velmi dobrá kvalita poskytovaných služeb byla východiskem pro rozvoj této podnikatelské činnosti, jejíž efekt však byl plně nivelizován vlastní ztrátovou textilní výrobou, která navíc zabírala barvící kapacity. Proto byl představenstvem společnosti předložen a valnou hromadou společnosti schválen nový podnikatelský záměr. V rámci tohoto záměru dojde v roce 2008 k úplnému ukončení vlastní textilní výroby a všech aktivit, které nepřinášejí efekt. Společnost bude naopak rozvíjet oblast služeb a to jednak formou výrobních kooperací se záměrem plného využití k tomuto účelu vybudovaných kapacit a dále i formou pronájmu prostor nepotřebných. Zrušením ztrátové textilní výroby, která byla v posledních letech dotována oblastí služeb by měla společnost dosáhnout kladného hospodářského výsledku, což umožní další následné investice do strojního inženýrství i areálu společnosti.